KjeldPetersen email

Om mig selv

Velkommen til min personlige hjemmeside. Mit navn er Kjeld Petersen, jeg er direktør og headhunter i rekrutteringsfirmaet Avignon ApS.

Min adresse er:
Schønbergsgade 5, 1. sal
DK-1906 Frederiksberg C
Tlf. 26 79 65 80
E-mail: kp@kjeldpetersen.dk

Se tillige LinkedIn for nærmere oplysninger.